Kjøpsbetingelser for nettkurs og andre produkter
fra kostveiledning.no

Innledning
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår i punktene nedenunder. Avtalen ansees som inngått ved betaling av vare. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Betaling
Det aksepteres Visa, MasterCard og Amex gjennom valgte betalingsløsning som er Stripe, en av våre samarbeidspartnere. Du vil like etter gjennomført betaling og påmelding, motta en e-mail med login og direkte tilgang til kurset.  Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt. Du kan også betale med PayPal.

Opphavsrett
Opphavsrett til innhold tilhører Marit Jørgensen og alle rettigheter er beskyttet. Det er forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre til eget formål materialet som finnes i nettkurset og ellers på kostveiledning.no sine digitale sider samt kursportal. Dette er regulert i Lov 1961-05-12 nr 02, Lov om opphavsrett til åndsverk mv (Åndsverkloven).

Betingelser for bruk av nettkurset:
Kursene på kostveiledning.no er personlige nettkurs, som du mottar brukernavn og passord til ved betaling. Du kjøper tilgang til kursportalen og valgt kurs med tilgang så lenge kurset har aktualitet, i utgangspunktet livslang tilgang. Dette betyr at så lenge kostveiledning.no er operativt og gjennomfører dette kurset, så har du tilgang til kursportalen. Du har mulighet til å starte kurset på nytt så mange ganger du vil, så lenge kurset er operativt. Alt materialet er beskyttet av opphavsrett og kun for personlig bruk. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder er ikke tillat.

Angrefrist
Jeg har gitt deg all nødvendig informasjon når jeg lagde kurset for deg. Mitt mål er at du skal leve et gladere og mer levende liv, og derfor gir jeg deg i kurset, alle verktøyene og støtten du trenger for å starte på din vei til en sunnere livsstil. Fordi jeg vil at du skal oppleve de fantastiske resultatene som er mulige i dette programmet, så er det ikke inkludert en sovepute som refusjon eller angrefrist når du har mottatt innloggingsinfo og tilgang til programmaterialet. Jeg har laget denne policyen med hensikt, slik at vi begge er ansvarlige for din suksess. Jeg er her for å støtte deg og gi deg verktøyene, men du må gjøre jobben selv. Dette betyr at kurset ansees som påbegynt når kontrakten er inngått ved betaling og mottagelse av innloggingsinfo samt tilgang til kursportalen.
Ved kjøp av fysiske varer gjelder alminnelig angrefrist på 14 dager og fristen vil tre i kraft fra kjøpstidspunktet. Kjøper kan da returnere varen uten å måtte oppgi grunn, men et krav for dette er at varen og emballasje ikke er åpnet eller skadet/brutt på noen måte. Forpakningen må ikke bære preg av bruk og skal leveres tilbake til avsender under de instruksjoner kjøper får beskjed om ved kontakt for bruk av angreretten. Returkostnader som kommer av å påberope seg angreretten, skal bekostes av kjøper. Selger vil tilbakebetale beløpet uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra omforent riktig dato for bruk av angreretten.

Anonymitet
Jeg respekterer ditt privatliv, og jeg vil selvfølgelig aldri oppgi noe av din informasjon til tredjepart. Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, som du eventuelt måtte ha fått fra andre deltakere holdes strengt konfidensielt. Om du ikke overholder taushetsplikt overfor andre kursdeltagere, så vil din tilgang til kursportal bli fjernet på livstid. Det vil først bli gitt en advarsel, men skjer samme type hendelse igjen, stenges tilgang umiddelbart.

Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Du kan når som helst ta kontakt for å få vite hvilke opplysninger som er registrert om deg i vårt system.

Garanti
Det gis ingen garantier i forhold til kursresultater, da dette er avhengig av kjøperens egen innsats og oppfølging. Det samme gjelder i forbindelse med fysiske produkter.

Avlysing og utsettelse
Kostveiledning forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor kostveiledning sin kontroll. Ved teknisk svik/utsettelse vil kursdeltakeren bli holdt løpende orientert om fremdriften og om når kurset vil være «oppe å gå» igjen.

Avtalen
Kurset gjelder for en deltaker og det forutsettes at brukertilgang på kursportal ikke deles med andre. Avtalen kan ikke overdras til en annen part.

Konfliktløsning
Eventuelle klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Kontakt
Ta gjerne kontakt med meg om du er usikker eller lurer på noe!

E-post: [email protected]
Adresse: Marit Jørgensen, Kilgata 3 D, 3217 Sandefjord